ประกาศเพิ่มเติม
-------------------------------------
กรณีต้องการเข้าสอบเฉพาะ PRE-TGAT 
กรุณาเลือกบัตร GREEN CARD
-------------------------------------
เฉพาะจุดติวอุบลฯ และสงขลา
สามารถสมัครได้เฉพาะบัตร GREEN CARD เท่านั้น
บัตรอื่นๆ ไม่สามารถสมัครได้
-------------------------------------
กรณีชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เพื่อรักษาสิทธิ์ในการยืนยันที่นั่งก่อนเต็ม 

PORT CAMP

฿ 0

เลือกประเภทบัตร :