ประกาศเพิ่มเติม
-------------------------------------
กรณีต้องการเข้าสอบเฉพาะ PRE-TGAT 
กรุณาเลือกบัตร GREEN CARD
-------------------------------------
เฉพาะจุดติวอุบลฯ และสงขลา
สามารถสมัครได้เฉพาะบัตร GREEN CARD เท่านั้น
บัตรอื่นๆ ไม่สามารถสมัครได้
-------------------------------------
คอร์สตะลุยโจทย์ TGAT (รูปแบบออนไลน์)
ครบทุกพาร์ท รวมกว่า 15 ชั่วโมง
จะได้รับเฉพาะผู้สมัคร 300 สิทธิ์แรก

PORT CAMP

฿ 0

เลือกประเภทบัตร :